კარგოს მომსახურება
კარგოს მომსახურებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი გაგზავნილი ამანათის დაკარგვის შემთხვევაში, როდესაც არ ვიცით ნივთის ღირებულება და დასახელება ანაზღაურება მოხდება გადახდილი თანხის (ამანათის გაგზავნის ღირებულების) ასმაგი ოდენობით. იმ შემთხვევაში თუ გასაგზავნი ამანათი იქნება ძვირადღირებული, მომსახურების გამწევი კომპანია აუცილებლად უნდა ვიყოთ გაფრთხილებული გასაგზავნი ამანათის ღირებულებაზე და მნიშვნელობაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ანაზღაურება მოხდება ჩვეულებრივად ამანათის გაგზავნისთვის გადახდილის ღირებულების ასმაგი ოდენობით. გაფრთხილების შემთხვევაში ძვირადღირებული ამანათი იქნება გაგზავნილი ცალკე საბარგულით და სხვა ფასად.