ბილეთის შეძენა

ბილეთის შეძენის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით მეტრო ჯორჯიას მიერ შექმნილ დოკუმენტს ბილეთით სარგებლობის წესების და შეძენის პირობების შესახებ.

თქვენ შეგიძლიათ იმგზავროთ ამობეჭდილი ელექტრონული ბილეთით ან ამოიწეროთ ელ-ბილეთში მითითებული ბილეთის ნომერი და გამგზავრებამდე გააბილეთოთ ავტოსადგურში (აუცილებელია თან იქონიოთ პირადობის მოწმობა, ID ბარათი ან პირადობის სხვა დამადასტურებელი მოწმობა).