კონტაქტისაკონტაქტო ფორმა

საკონტაქტო ინფორამცია

მისამართი
გოგოლის ქ. #1, ბათუმი, საქართველო


ტელეფონი

+995 (0) 422 24 22 44

Ელექტრონული მისამართი
info@metrogeorgia.ge