კონტაქტისაკონტაქტო ფორმა

საკონტაქტო ინფორამცია

მისამართი
ოდისეი დიმიტრიადის 3(ბათუმი ცენტრალი)


ტელეფონი

+995 (0) 422 24 22 44

Ელექტრონული მისამართი
info@metrogeorgia.ge